INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Stavební zákon - umisťování a povolování staveb

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
11.4.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Vladimíra Sedláčková 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
30.5.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.500,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
28.11.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Vladimíra Sedláčková
2.500,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit posluchače se změnami, které přinesly poslední novely stavebního zákona, a to na úseku umísťování a povolování staveb, dále se změnami zákona o urychlení výstavby, které představují speciální úpravu umisťování a povolování určitých druhů staveb. V současné době je velmi diskutovaná tvorba nového stavebního zákona a probíhající celková rekodifikace veřejného stavebního práva.

Součástí webináře proto bude též aktuální informace o průběhu legislativních prací, jako též navrhované změny v organizaci veřejné správy a srovnání současně platné a navrhované právní úpravy u vybraných institutů.

Program webináře:

 • Soustava stavebních úřadů
 • Druhy staveb - vazba na formy územního posouzení a povolení
 • Územní rozhodování
  • Jednotlivé formy územního rozhodování
   • územní souhlas
   • zjednodušené územní řízení
   • veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
   • územní řízení
  • Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
  • Společné územní a stavební řízení
   • u kterých stavební záměrů lze využít
   • příslušnost
   • proces vedení řízení
  • Územní řízení a stavební řízení, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a liniový zákon
 • Stavební řád
  • Jednotlivé formy povolení
   • ohlašování staveb
   • uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
   • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
   • stavební řízení
 • Informace o aktuální legislativě