INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Videokurzy a webináře poskytování a nakládání s informacemi pro města a obce

Seznam aktuálně vypsaných školení zaměřených na zveřejňování informací ve veřejné správě, především na povinnosti poskytování informací vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím.