INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Videokurzy zákona o obchodních korporacích

Přehled pořádaných školení a seminářů zaměřených na tematiku spojenou s obchodními korporacemi.