Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení e-Governmentu a základních registrů ve Zlíně

Přehled aktuálně připravovaných školení, seminářů a vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku základních registrů, zejména se zaměřením na vazby mezi nimi, využití v praxi a informační systémy pro editaci údajů v nich uvedených.
Mrzí nás to, ale aktuálně nepřipravujeme žádná školení e-Governmentu a základních registrů ve Zlíně