INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH od 1. 1. 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.5.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Václav Benda 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Výklad bude zaměřen zejména na praktické dopady změn zákona o DPH, které byl provedeny s účinností od 1. 1. 2024. Jejich řešení bude vysvětlováno s využitím příkladů.

Program webináře:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • aktuální informace GFŘ k uplatňování DPH,
 • praktické dopady změn sazeb daně od 1. 1. 2024 u zboží a služeb,
 • osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knih a obdobných služeb,
 • praktické postupy při vyúčtování záloh, opravě základu daně a opravě výše daně a jejich promítnutí do daňového přiznání a kontrolního hlášení,
 • osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a návaznosti na nový stavební zákon,
 • omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů a jeho vykazování v daňovém přiznání a kontrolním hlášení,
 • praktické dopady přechodných ustanovení k odpočtu daně u vybraných osobních automobilů,
 • podávání daňových přiznání v roce 2024,
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2024,
 • první zkušenosti s evidencí o přeshraničních platbách a jejich příjemcích.