INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2024 – praktické zkušenosti a výhled do roku 2025 (novela)

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.9.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Ivana Langerová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář bude zaměřen na uplatňování DPH v ČR v roce 2024 a v roce 2025.

Program webináře:

  • V současné době je v legislativního procesu rozsáhlá novela DPH (přes 400 novelizačních bodů) s předpokládanou účinností od ledna 2025. Mělo by dojít např. ke zkrácení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet; nově se navrhuje snížení odpočtu u dlužníka v případě, že pohledávka za zdanitelné plnění nebyla uhrazena do 6 měsíců; rozšíření možností vrácení daně u nedobytných pohledávek; změny v registracích, při převodu nemovitých věcí; zúžení osvobození u finančních činností atd.
  • Dále bude seminář bude zaměřen na praktické zkušenosti s uplatňováním změn v oblasti DPH v roce 2024.
  • Konsolidační balíček s účinností od ledna 2024 "sladil" sazby DPH, přeřadil zboží a služby mezi sazbami, osvobodil prodej knih a omezil nárok na odpočet u "nadlimitních" osobních automobilů.
  • V souvislosti s novelou energetického zákona se od ledna 2024 změnilo DUZP u dodávek energií (jiná pravidla pro licencované dodavatele a pro ty, kteří energie přefakturují).
  • Na leden 2024 byly posunuty změny v souvislosti s novelou stavebního zákona a byla zavedena oznamovací povinnost poskytovatelů platebních služeb z titulu plateb kartou z jiných členských států v souvislosti s lepší kontrolou zdanění prodeje zboží na dálku.