INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání

14.9.2022


Od příštího roku by lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, nemuseli podávat daňové přiznání. V současnosti je limit ve výši 15 tisíc korun. Novela, která je součástí vládního návrhu o dani z příjmů obsahuje i změny v oblasti paušální daně a růstu limitu pro registraci k DPH.

Minimální výše zdanitelných příjmů se nezměnila od roku 2003. Do tohoto limitu se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozené, nebo příjmy, u kterých je daň vybírána srážkovou daní ve výši 15 %.

„Aby ustanovení mohlo plnit svůj účel, tedy omezit administrativní zátěž poplatníků i orgánů finanční správy v případě zanedbatelně nízkých příjmů, je nutné, aby výše této částky reflektovala současnou ekonomickou situaci,“ uvedlo ministerstvo financí v návrhu.

Povinnost podat daňové přiznání nemají zaměstnanci, která v předchozím roce měli příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele, nebo od více zaměstnavatelů, ale postupně. Podmínkou je, že u všech podepsali takzvané prohlášení k dani a současně neměli jiné zdanitelné příjmy (z podnikání, nájmu a podobně) přesahující šest tisíc korun. Vláda navrhuje zvýšení tohoto limitu o čtyři tisíce na deset tisíc korun. Nepřiznávají se ani příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou třicet tisíc korun za rok (před odečtením výdajů).

Od roku 2023 by se také měla zvýšit hranice k povinné registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun.  V souvislosti se zvýšením limitu pro registraci k DPH se zvýší strop pro dobrovolné využití paušální daně. Ta by se zároveň měla rozdělit do tří pásem.

Další chystanou změnou je prodloužení mimořádných odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízeny v letech 2022 a 2023. Díky novele bude možné nově pořízený majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních tří let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině lze odepsat bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních pěti let. U majetku zařazeného v druhé odpisové skupině přitom bude moci poplatník za prvních 12 měsíců uplatnit odpisy až do výše 60 procent vstupní ceny.