INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zřízení datových schránek

19.10.2022

Od nového roku budou všem podnikajícím fyzickým osobám zřízeny datové schránky. Datovou schránku lze charakterizovat jako elektronické úložiště, které je primárně určeno k úřední komunikaci.

Od nového roku budou všem podnikajícím fyzickým osobám zřízeny datové schránky. Datovou schránku lze charakterizovat jako elektronické úložiště, které je primárně určeno k úřední komunikaci. 
V současnosti mají zřízeny datové schránky:

  • právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • právnická osoba zřízená zákonem
  • organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku
  • advokát, daňový poradce
  • statutární auditor
  • insolvenční správce
  • znalec, soudní tlumočník a soudní překladatel
  • orgány veřejné moci

Povinnost mít zřízenou datovou schránku budou mít nově i právnické osoby zapsané ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.  Zřizování a zpřístupňování datových schránek bude probíhat postupně v období od 1.ledna do konce března.

Všechny úřady tak budou s podnikatelem komunikovat výhradně prostřednictvím datové schránky. OSVČ tak budou podávat veškerá přiznání k daním výhradně v elektronické podobě. Datovou schránku je nutné pravidelně kontrolovat. Zprávy budou doručovány tzv. fikcí. To znamená, že písemnost bude považována za doručenou, i když jste ji nečetli. Za doručenou je písemnou považována po deseti dnech v datové schránce.

V původním návrhu měly být datové schránky povinné pro všechny fyzické osoby, které použily prostředek pro elektronickou identifikaci (např. použili svou bankovní identitu vůči státu). „Datové schránky jsou bezpečný a moderní způsob komunikace státem. Nechceme k jejich užívání ale nikoho nutit. Proto povinnost používat datové schránky od začátku příštího roku pro fyzické osoby rušíme,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Od roku 2025 by mělo dojít i k elektronizaci kontroly řidičů. Policisté už nebudou potřebovat řidičský průkaz, údaje si budou moci ověřovat přímo v centrálním registru řidičů.