INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

České firmy nezveřejňují účetní závěrku

24.1.2019

Dle statistik společnosti CRIF (CzechCreditBureau) 290 tisíc firem doposud neodevzdaly účetní závěrku za roky 2016 a 2017. Za rok 2016 neučinilo tak 60 procent firem. Účetní závěrku za rok 2017 zatím nezveřejnilo 68 procent společností. Přísnější podmínky by měla přinést novela zákona o obchodních korporacích, která se bude projednávat ve sněmovně.

Dle hlavního analytika společnosti CRIF Jana Ciklera je zveřejňování výsledků hospodaření základním předpokladem transparentního podnikatelského prostředí. „Pokud firma výsledky svého hospodaření nezveřejňuje, poškozuje tím trh i celou společnost. Zákazníci a obchodní partneři nemají informace o tom, jestli je společnost schopná dodat slibované služby, případně za objednané služby zaplatit. Z našich dlouhodobých statistik přitom vyplývá, že podniky, které své závěrky nezveřejňují, mají častěji než poctivé firmy co skrývat,“ uvedl Cikler.

Některé firmy (více než čtvrtina), které sice svoji účetní závěrku zveřejnily, nezveřejnily výkaz zisku a ztrát. Novela ovšem transparentnost podnikatelského prostředí příliš nezlepší. Spíše umožní rychleji vymazat neaktivní společnosti. "Transparentnost v posledních letech upadá. Společnosti i zákazníci mají stále méně možností, jak zjistit, že konkrétní firma je problémová nebo vyloženě nepoctivá. Novela zákona o účetnictví z roku 2016 totiž zrušila pro většinu firem povinnost přikládat k účetní závěrce výkaz zisku a ztrát. Více než čtvrtina firem, které se odhodlaly svoji účetní závěrku zveřejnit, tak přitom učinila bez jejího přiložení. Taková závěrka nemá žádnou vypovídací hodnotu," uvedl Jan Cikler.

Účetní závěrku za rok 2017 neodevzdalo 73 procent firem v Praze. Na druhém místě skončil Jihomoravský kraj, kde závěrku nezveřejnilo 72 procent firem. V Libereckém kraji tak neučinilo 68 procent firem.
Slovensko již od roku 2014 zavedlo Registr účetních závěrek, kde jsou zveřejňovány příslušná data téměř všech společností. Na Slovensku jsou i veřejně dostupné informace o konečných vlastnících v registru partnerů veřejného sektoru.

Dle plánované novely Zákona o obchodních korporacích budou společnosti, které nepředloží účetní závěrku ve dvou a více po sobě následujících letech, rejstříkovými soudy vyzvány k nápravě situace. Jestliže tak neučiní, soudy zahájí řízení o jejich zrušení. Pokud by novela platila již teď, hrozilo by zrušení 290 tisícům firem v České republice. Novela má tak reagovat i na tzv. spící firmy. Každá pátá firma registrovaná v České republice nebyla v loňském roce aktivní. Neaktivní firmy jsou nejčastěji z oblasti podpůrných činností pro podnikání, činnosti cestovních agentur, kanceláří a úklidu. Větší počet neaktivních firem je mezi společnostmi s ručením omezeným než mezi akciovými společnostmi.