INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změna pravidel u nemocenského pojištění

10.1.2019

Osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, pokud mají podnikání jako hlavní činnost. Kromě navýšení záloh dochází i ke změně pravidel pro platby pro sociálního pojištění.

S příchodem nového roku se zvedly zálohy na sociální pojištění na 2 388 korun (zvýšení oproti loňskému roku o 199 korun). Vyšší pojistné musíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. Zvyšují se i minimální zálohy na zdravotní pojištění o 184 korun. Minimální záloha je v letošním roce stanovena ve výši 2 208 korun. Zvýšené zálohy na zdravotní pojištění se musí osoby samostatně výdělečně činné platit už od letošního ledna.

Díky novele zákona o pojistném na sociálním zabezpečení platí nové pravidlo týkající se splatnosti záloh na sociálním pojištění.  Doposud platilo, že například zálohu za leden jste mohli zaplatit do 20. února. Od letošního roku ovšem musíte zálohu zaplatit v tom měsíci, na který se vtahuje. Za leden tedy musíte zálohu uhradit od 1. ledna do 31. ledna.

V lednu bude nutné uhradit dvě platby na nemocenské pojištění. OSVČ, které si nemocenské hradí, by v tomto měsíci měly uhradit prosincovou platbu za rok 2018. Dle nových pravidel je nutné uhradit i platbu za leden. Prosincovou platbu je nutné uhradit do 21. ledna, aby nemocenské pojištění nezaniklo.

Česká správa sociálního zabezpečení od letošního roku bude tolerantnější k opozdilcům. V případě, že zálohu zaplatíte do konce následujícího kalendářního měsíce, nebude vám ČSSZ účtovat penále. Jestliže zálohu nezaplatíte ani v tomto termínu, penále bude počítáno ode dne následujícího po dni splatnosti. Penále bude činit 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Pokud podnikatel zálohu za prosinec 2018 neuhradil, má možnost ji bez sankce a bez penále zaplatit až po vyčíslení doplatku pojistného při zúčtování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018.