INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnavatelé mohou od nového roku ušetřit na výplatách nemocenského

24.1.2014

Začátkem října loňského roku vyšlo ve Sbírce listin pod číslem 331/2013 sdělení ministerstva práce a sociálních věcí, které udalo všeobecný vyměřovací základ a redukční hranice pro výplatu nemocenského pro rok 2014. Náhrada mzdy se lehce zvýší (řádově o koruny).

Od začátku nového roku by tak měli zaměstnavatelé vyplácet svým nemocným zaměstnancům náhradu mzdy pouze za období prvních 14 kalendářních dnů trvání jejich pracovní neschopnosti. Doposud to bylo 21 dnů. Tímto opatřením se situace vrací do stavu, který zde byl v roce 2010, tedy před zavedením úsporných opatření, která dočasně prodlužovala lhůtu pro poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem.

Od 15. dne pracovní neschopnosti již bude náhrada mzdy vyplácena správou sociálního zabezpečení. “Nadále ale platí, že za první tři dny nemoci se náhrada mzdy neposkytuje. Od 15. kalendářního dne nemoci bude zaměstnancům poskytováno plnění již z nemocenského pojištění,“ upozorňuje Tomáš Hunal, odborník na přímé daně ze společnosti PWC ČR.

Zaměstnanci od ledna nepocítí žádnou významnou změnu, pokud onemocní. Zato zaměstnavatelé díky této úpravě mohou zaplatit na dlouhodobě nemocných pracovnících o něco méně.

Pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost či karanténa bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy postaru, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání,“ upozorňuje ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Do toho se zahrnuje i případ, že by zaměstnanec dostal neschopenku na Silvestra.

Pro podnikatele (OSVČ) se jistě jedná o pozitivní změnu, jelikož mají od ledna 2014 nárok na nemocenskou již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Samozřejmě pouze za podmínky, že si platí nemocenské pojištění. OSVČ se může rozhodnout, že si bude nemocenské pojištění dobrovolně platit, právě z těchto důvodů.

Výpočet nemocenské dávky má poměrně složitý algoritmus. Při rozhodování, kolik by si měl podnikatel nejlépe na nemocenské platit, je důležité si uvědomit, že výpočet dávky a stanovení vyměřovacího základu, z něhož se nemocenská vypočítá, souvisí vždy s platbami uhrazenými za rozhodné období. To znamená se zálohami, které živnostník poslal na konto ČSSZ v předchozích 12 měsících, než mu byla vystavena pracovní neschopenka.