INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Žádost o příspěvek na nájemné

22.7.2020

Od 26. června lze žádat o dotaci na nájemné. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k programu COVID – Nájemné. Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. O dotaci mohou žádat i živnostníci, kteří fungovali v omezeném provozu, prodávali přes výdejné okénko, prostřednictvím e-shopu nebo rozvozu. Ukončení příjmů žádostí je 30. září. Na program je zatím alokováno 5 miliard korun, podle potřeby bude suma zvýšena.

Podnikatelům stát za komerční nájem za duben, květen a červen přispěje 50 procenty za podmínky, že majitel nájem zlevní o 30 procent a nájemce doplatí pětinu. Nájemci, kteří platí veřejnému subjektu, dostanou rovnou podporu 80 procent. Podpora je maximálně do deseti milionů korun.

O podporu může žádat nájemce, který: 

  • je fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou, 
  • vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, 
  • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, 
  • v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 mu byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Zároveň nájemce není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny. To znamená, že nájemce a pronajímatel nesmí být:

  • osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporacích,
  • osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  • ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Žádosti lže podávat elektronicky přes informační systém dostupný na webu ministerstva průmyslu.  Před jejím podáním musíte zaplatit alespoň 50 % nájemného za 2. čtvrtletí. Další podmínkou je doložení dokladu potvrzujícího zaplacené nájemné za měsíce leden a únor 2020.