INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová zelená úsporám Light

18.1.2023

Nová zelená úsporám Light je dotační program ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí připravený ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádosti je možné podávat od 9. ledna letošního roku.

Nová zelená úsporám Light je dotační program ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí připravený ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádosti je možné podávat od 9. ledna letošního roku. Cílem podpory je pomoci domácnostem seniorů a dalším nejzranitelnějším skupin obyvatel, aby se snáze vyrovnaly s rostoucími cenami energií.  V programu je celkem alokováno 1,5 miliardy korun. Žádosti jsou přijímány do 31. srpna příštího roku, nebo do vyčerpání alokace.

Nový program se zaměřuje na snadno realizovatelné úpravy, například na výměnu oken, vchodových dveří nebo zateplení fasády. Pomocí dotace lze získat až 150 tisíc korun.

Dotace je určena pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby, pokud:

  • jsou příjemci starobního důchodu nebo
  • příjemci invalidního důchodu 3. stupně nebo
  • pobírají/pobírali příspěvek na bydlení v období mezi 12. zářím. 2022 a datem podání žádosti – není nutné po celou tuto dobu, stačí po nějaký časový úsek v tomto období.

V nemovitosti musí žadatel být hlášený k pobytu před 12. zářím 2022.

Za první dva dny od spuštění si o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light zažádalo přes dva tisíce domácností. „Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé peníze dopředu našetřené, protože podporu jim pošleme zálohově ještě před tím, než se do stavebních prací pustí," uvedl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Žádat je možné na dílčí opatření, například jen na výměnu oken nebo zateplení různě kombinovat, což je z hlediska úspor samozřejmě nejefektivnější, a lze tak ušetřit až 40 procent nákladů na vytápění," dodal. O dotaci lze požádat i zpětně a to za zmíněné opatření, která byly realizovány po 12. září 2022.

Dotační program se vztahuje na šest oblastí:

  • zateplení fasády
  • zateplení střechy
  • zateplení stropu
  • zateplení podlahy
  • výměna oken
  • výměna vchodových dveří

Žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light je možné podat pouze elektronicky. Nutností je mít zřízenou elektronickou identitu. Případně je možné se obrátit na Místní akční skupiny a konzultačních středisek EKIS a M-EKIS.