INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vzkaz Bruselu pro Českou republiku: Zjednodušte daně

11.6.2014

Evropská komise doporučuje, aby Česká republika zjednodušila svůj daňový systém a vylepšila výběr daní.  Zároveň doporučuje ukončit řízení vedené vůči České republice a dalším pěti zemím Evropské unie kvůli nadměrnému rozpočtovému deficitu. O tomto návrhu by se mělo jednat 20. června v Lucembursku.

Deficit veřejných financí v roce 2009 v České republice dosáhl 5,8 % hrubého domácího produktu (HDP), přitom referenční hodnota představuje 3 %.  V potřebné lhůtě byl pak snižován, v minulém roce deficit dosáhl hodnoty 1,5 procenta HDP. 

Jarní makroekonomická předpověď samotné komise uváděla minulý měsíc očekávané hodnoty: letos 1,9 procenta a příští rok 2,4 procenta HDP. Po celé období prognózy tak deficit zůstává pod třemi procenty a ČR tak podle komise svůj nadměrný schodek odstranila podle doporučení z roku 2009.

Kromě zjednodušení daňového systému a vylepšení výběru daní by podle Evropské komise měla Česká republika zajistit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému či posílit efektivitu a výkonnost úřadů práce.  Ještě v letošním roce by měl být přijat zákon o státní službě. Tento zákon je jednou z podmínek budoucího čerpání prostředků z evropských fondů.

Naprostá většina doporučení Evropské komise se shoduje se současným kurzem české vlády a následuje cíle, které si kabinet premiéra Bohuslava Sobotky vytyčil v programovém prohlášení vlády a Národním programu reforem pro tento rok. Společným záměrem je zejména obnova hospodářského růstu, snižování nezaměstnanosti a posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky,“ stojí v tiskové zprávě vlády.

Zjednodušení daňového systému by mělo snížit náklady na výběr daní. Evropská komise doporučuje se zaměřit na daň z přidané hodnoty. Podle dokumentu by se také měly snížit vysoké daňové zatížení práce, především u nízkopříjmových skupin. Zdanění by se mělo přesunout do oblastí, které méně poškozují růst, například v podobě ekologické daně či daně z bydlení.

Česká republika by podle doporučení komise měla i zrychlit růst věku odchodu do důchodu a jasněji jej provázat se změnami ve střední délce života.