V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vzkaz Bruselu pro Českou republiku: Zjednodušte daně

11.6.2014

Evropská komise doporučuje, aby Česká republika zjednodušila svůj daňový systém a vylepšila výběr daní.  Zároveň doporučuje ukončit řízení vedené vůči České republice a dalším pěti zemím Evropské unie kvůli nadměrnému rozpočtovému deficitu. O tomto návrhu by se mělo jednat 20. června v Lucembursku.

Deficit veřejných financí v roce 2009 v České republice dosáhl 5,8 % hrubého domácího produktu (HDP), přitom referenční hodnota představuje 3 %.  V potřebné lhůtě byl pak snižován, v minulém roce deficit dosáhl hodnoty 1,5 procenta HDP. 

Jarní makroekonomická předpověď samotné komise uváděla minulý měsíc očekávané hodnoty: letos 1,9 procenta a příští rok 2,4 procenta HDP. Po celé období prognózy tak deficit zůstává pod třemi procenty a ČR tak podle komise svůj nadměrný schodek odstranila podle doporučení z roku 2009.

Kromě zjednodušení daňového systému a vylepšení výběru daní by podle Evropské komise měla Česká republika zajistit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému či posílit efektivitu a výkonnost úřadů práce.  Ještě v letošním roce by měl být přijat zákon o státní službě. Tento zákon je jednou z podmínek budoucího čerpání prostředků z evropských fondů.

Naprostá většina doporučení Evropské komise se shoduje se současným kurzem české vlády a následuje cíle, které si kabinet premiéra Bohuslava Sobotky vytyčil v programovém prohlášení vlády a Národním programu reforem pro tento rok. Společným záměrem je zejména obnova hospodářského růstu, snižování nezaměstnanosti a posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky,“ stojí v tiskové zprávě vlády.

Zjednodušení daňového systému by mělo snížit náklady na výběr daní. Evropská komise doporučuje se zaměřit na daň z přidané hodnoty. Podle dokumentu by se také měly snížit vysoké daňové zatížení práce, především u nízkopříjmových skupin. Zdanění by se mělo přesunout do oblastí, které méně poškozují růst, například v podobě ekologické daně či daně z bydlení.

Česká republika by podle doporučení komise měla i zrychlit růst věku odchodu do důchodu a jasněji jej provázat se změnami ve střední délce života.