INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vyloučená doba pojištění

25.10.2023

Pro přiznání důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění. V současnosti je to alespoň 35 let. O výši důchodu rozhoduje počet odpracovaných let výše příjmů. Při výpočtu starobního důchodů hrají významnou roli i vyloučené doby pojištění.

Vyloučené doby se započítávají do důchodu jako pojištěné, zároveň se u nich nezohledňují výdělky a nedochází tak ke snížení průměrné mzdy za odpracované roky, za které se starobní důchod vypočítává.

Důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry. Ta základní je pro všechny stejná a činí 10 % průměrné mzdy v České republice. V letošním roce je základní výměra 4 040 korun. V příštím roce vzroste základní výměra důchodů o 360 korun na 4 400 korun.

Procentní výměra tvoří obvykle větší část důchodu a odvíjí se od celoživotních výdělků a odpracovaných let. Při výpočtu důchodu se všechny hrubé výdělky, ze kterých se odvádělo důchodové pojištění, zprůměrují a přepočítají na výpočtový základ. Počet vyloučených dnů se odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků, díky čemuž je tento průměr vyšší. Uplatnění vyloučených dob pojištění tak brání snížení státního důchodu. Průměrný důchod by měl 1. ledna 2024 dosáhnout 20 635 korun.

Do vyloučených dob například patří:

  • dočasná pracovní neschopnost kvůli nemoci či úrazu
  • mateřská, rodičovská a otcovská dovolená
  • invalidita třetího stupně, případně pobírání plného invalidního důchodu
  • péče o závislou osobu v zákonném rozsahu
  • doba v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce
  • čerpání předdůchodu 
  • vojenská služba apod.