INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vyjádření finanční správy ohledně sdílených ubytovacích služeb

17.10.2017

Vyjádření finanční správy ohledně sdílených ubytovacích služeb
V dnešní době je velmi populární poskytování ubytovaní v soukromí přes webové aplikace typu Airnb. Od loňského roku do letošního září se v České republice prostřednictvím Airnb ubytovalo celkem 908 tisíc hostů. Finanční správa si na tuto problematiku „posvítila“. Majitelé bytů, kteří trvale pronajímají pokoje prostřednictvím internetových služeb by se měli začít připravovat na změnu pravidel, především při placení DPH a daně z příjmů.

Služby nabízející ubytování prostřednictvím internetu považuje finanční správa za ubytovací služby, které by měly podléhat zdanění. Jak uvedla finanční správa, nejedná se v tomto případě o nájem. Nájem se sjednává s nájemci jednorázově a na delší dobu za účelem zajištění bytové potřeby nájemce. Drobnou údržbu a opravy si nájemce řeší sám. Ubytovací služby se poskytují opakovaně a většinou krátkodobě. Majitel bytu řeší i údržbu, úklid apod.

Poskytovatel služby vykonává ekonomickou činnost, a tudíž je osobou povinnou k dani. V případě, že je poskytoval ubytování již plátcem DPH, zahrnuje poskytnuté ubytovací služby mezi standardní zdanitelná plnění uváděná v daňovém přiznání. Jestliže poskytoval ubytování není dosud plátcem DPH, stane se jím, pokud jeho obrat za posledních 12 měsíců přesáhne jeden milion korun. Registrovat se k DPH může také dobrovolně.

Pokud někdo trvale nabízí svůj byt k ubytování prostřednictvím webových aplikací, bude na něj finanční správa pohlížet jako na každého jiného podnikatele. Příjmy z této činnosti podléhají dani z příjmů fyzických osob jako příjmy ze samostatné činnosti.

Jestliže služby poskytujeme za účelem dosažení zisku a přijímáme peníze v hotovosti, platební kartou, či jiným obdobným způsobem, jsme i povinni tyto tržby také evidovat v rámci elektronické evidence tržeb.

Jestliže své ubytování poskytujeme přes aplikaci Airnb, která zprostředkovává naši nabídku dalším a platby za služby jsou přes ní, není situace tak jasná. Dle finanční správy je v takovém případě nutné brát v potaz specifika smluvního vztahu mezi námi a zprostředkovatelem. Zásadní je především to, čím jménem a na čí účet jsou platby za poskytnutí služby přijímány.