INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda projedná dlouhodobé ošetřovné

7.2.2017

Vláda bude projednávat návrh nové nemocenské dávky – tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na tuto dávku by měli lidé, kteří se musí postarat o své blízké s vážnou nemocí, či po těžkém úrazu.

Výše dlouhodobého ošetřovného by měla činit 60 % denního vyměřovacího základu. Na tuto dávku budou mít nárok jak zaměstnanci, kteří mají nemocenské pojištění, tak i osoby samostatně výdělečně činné. Novela zákona o nemocenském pojištění by měla nabýt účinnost až v roce 2018.

„Hospodářská komora České republiky nesouhlasí se zaváděním nových sociálních dávek v dnes již tak nepřehledném a administrativně komplikovaném systému české státní sociální podpory. Předložená úprava je nesystémová a ze své podstaty pouze dočasná,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, podle něhož navrženou úpravu je třeba zasadit do kontextu aktuálně navrhovaných změn nemocenského pojištění, např. otcovská poporodní péče či zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Toto volno by lidé mohli čerpat až po dobu tří měsíců. Zaměstnavatel by měl povinnost pracovníka uvolnit a místo mu držet. V současnosti je možné čerpat krátkodobé ošetřovné, které může trvat maximálně devět dnů, u samoživitelů až šestnáct.

Podmínka pro nárok na ošetřovné by byla,  že člověk, o kterého bychom se doma starali, strávil alespoň týden v nemocnici a dle slov lékařů by potřeboval ještě nejméně měsíc domácího opatrování. Příkladem může být například rakovina, transplantace orgánů, závažný úraz či cévní mozková příhoda.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné by měli mít nejen příbuzní či manželé, ale také další osoby ve společné domácnosti.  Členové rodiny by se při čerpání dlouhodobého ošetřovného mohli střídat. Při čerpání dávky by si ale lidé nemohli vůbec přivydělávat.

Ministerstvu financí se ovšem návrh příliš nezamlouvá. Výdaje odhaduje na 1,8 miliard korun ročně. Marksová je  názoru, že domácí péče je pro stát levnější než péče institucionální.  Náklady na novou dávku jsou odhadovány na 350 korun na osobu denně, náklady na lůžko například v léčebně dlouhodobě nemocných nebo domově pro seniory se pohybují kolem 1300 korun.