INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Údaje posílané v rámci elektronické evidence tržeb

27.9.2016

Jak již bylo několikrát napsáno, elektronická evidence tržeb (EET) se má dotknout všech podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem. Od prvního prosince letošního roku platí povinnost evidovat tržby pro ubytovací a stravovací služby. Od března příštího roku se mají připojit poplatníci, kterým plynou tržby z velkoobchodu a maloobchodu. V roce 2018 se pak připojí zbytek podnikatelů. V dnešním článku si můžete přečíst o údajích, které se prostřednictvím EET budou posílat.

Zákon o evidenci tržeb stanovuje v § 19 rozsah zasílaných údajů. Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je

  • daňové identifikační číslo poplatníka
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
  • pořadové číslo účtenky
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
  • celková částka tržby
  • bezpečnostní kód poplatníka
  • podpisový kód poplatníka
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Uváděné DIČ musí být platné v okamžiku přijetí tržby či vydání příkazu k jejímu provedení. Identifikaci prodejny získá podnikatel v aplikaci EET na daňovém portále v kategorii oznámení údajů o provozovnách. Stejně tak i pokladní zařízení musí mít unikátní označení.  Pokladním zařízením je myšleno samotné koncové zařízení, jako je například pokladna, tablet. Nejedná se o následný software, který datové zprávy o tržbě skutečně zasílá. Jediné omezení je dáno formátem a strukturou zasílaných údajů o evidované tržbě, uvedenou v technické dokumentaci.

Poplatník přiřazuje pořadové číslo účtenky. Číslo účtenky může obsahovat čísla, písmena a další vybrané znaky. Je nutné ovšem zachovat logickou řadu, které není fixně vázána k určitému časovému úseku. Pořadové číslo účtenky dle zákona nesouvisí s číslováním dokladů pro účetnictví.

Celková částka tržby bude uvedena v korunách a bude se jednat o částku, která bude skutečně poplatníkem přijata. V případě placení v cizí měně, použije se kurz deklarovaným poplatníkem v daném okamžiku. Bezpečnostní kód vytvoří pokladní zařízení podnikatele.