INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Další výjimka z EET

27.2.2018

Vláda přichystala další výjimku z EET pro podnikatelé s nízkými příjmy, kteří zároveň nejsou plátci DPH. Tito podnikatelé by tak nemuseli elektronicky evidovat tržby. Vyplývá to z návrhu novely zákona o EET, kterou připravilo ministerstvo financí.

Podnikatelé s nízkými příjmy by tak jen využívali papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a jednou měsíčně by museli poslat Finanční správě údaje o tržbách. Papírové účtenky by tedy mohli využívat:

  • Poplatnící, kteří nejsou plátci DPH
  • Podnikatelé nesmí mít více než jednoho zaměstnance
  • Výše příjmů z evidovaných tržeb nesmí přesáhnout za posledních 12 kalendářních měsíců 200 000 korun
  • Počet evidovaných tržeb za posledních 12 kalendářních dnů nesmí přesáhnout 500

Jiří Dolejš (KSČM) výjimky z EET vítá. „Je jasné, že zákon o EET revizi potřebuje. To, že se třetí a čtvrtá vlna EET musela odložit, je důkazem špatné přípravy tohoto zákona. Pokud bude okruh osob, které nejsou povinné, vymezen výší příjmů a neplacením DPH, vnímám to jako racionální krok a lze říct, že je o čem jednat“ řekl ve sněmovně Dolejš.

V souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu, ministerstvo posouvá další etapy EET. Třetí vlna EET byla původně naplánována od března a měla se týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, účetních, advokátů či lékařů. Od června letošního roku se pak měli zapojit i vybraní řemeslníci a služby jako jsou například kadeřnictví, čistírny, pohřební ústavy, výrobci oděvů, obuvi či stavebních materiálů.

„S ohledem na obvyklou délku legislativního procesu nelze očekávat, že by měla vzniknout povinnost evidovat tržby i pro podnikatele ze třetí a čtvrté fáze dříve než v první polovině roku 2019. Přesný termín však bude samozřejmě záviset na délce legislativního procesu,“ uvedlo ministerstvo financí.

Mimo jiného se v novele zákona o evidenci tržeb řeší i úprava zákona o DPH. Ministerstvo navrhuje, aby některé služby spadaly do desetiprocentní sazby DPH. Jedná se například o stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných rostlin. Nyní jsou tyto služby zatíženy 15procentní sazbou DPH.