INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Student podnikatelem – jak začít?

15.5.2013

Student, stejně jako kterákoliv jiná osoba, má při zahájení podnikatelské činnosti, stejné povinnosti, jako každý jiný podnikatel. Důležitým kritériem pro zahájení podnikání je dosažení věku 18 let. Pokud se jedná o osobu mladší tohoto věku, je třeba pověření odpovědného zástupce, který ručí za řádný průběh podnikání a dodržování předpisů. Je tedy se studentem, podnikatelem, ve smluvním vztahu.

Administrativní záležitosti týkající se podniku lze vyřídit pomocí jednotného registračního formuláře. Pomocí něho je možné provést následující přihlášky do evidencí:

  • V případě živnostenského úřadu například ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi.
  • Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ,
  • Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti.
  • Ve vztahu k finančnímu úřadu se jedná o registraci k dani z příjmu fyzických, nebo právnických osob, k dani z nemovitosti, silniční dani.

Vyplněný, registrační formulář lze podat na příslušném živnostenském úřadu, Czechpointu nebo elektronicky pomocí aplikace EPO.

Vzhledem k tomu, že počáteční podnikání nebývá velkým zdrojem příjmů, ani podnikání studentů není žádnou výjimkou. Z toho důvodu student nemá povinnost vést účetnictví. Musí však evidovat své příjmy a výdaje. Pokud uplatňuje tzv. paušální výdaje, není nutná ani evidence výdajů.

Co se týká finanční stránky podnikání, studentovi, který není plátce DPH, postačí běžný účet. V případě, že je na tomto soukromém účtu příliš mnoho položek, může dojít ke komplikacím v podobě rozlišení soukromých věcí, od těch podnikatelských.   Proto je dobré mít zvláštní účet určený přímo pro položky, týkající se podniku.

Pokud si však student s podnikáním stále neví rady, může využít tzv. podnikatelský inkubátor. Podnikatelský inkubátor má svůj tým konzultantů, kteří pomohou s tvorbou podnikatelského plánu, vyřízením formalit, komunikací s úřady, školením atd. A pokud je student kreativní člověk, může se přihlásit do některé ze soutěží o nejlepší, podnikatelský nápad. Třeba se štěstí usměje právě na něj.