INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Starobní důchod v letošním roce

5.1.2016

V roce 2016 došlo i ke změnám ve výpočtu starobního důchodu. O těchto změnách si můžete přečíst v dnešním článku. Nárok na důchod mají ti, kteří letos dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 32 let.

Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra pro letošní rok je stanovena částkou 2 440 korun měsíčně. Procentní výměra důchodu za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod činí 1,4 % výpočtového základu. Pro tento základ je nutné stanovit osobní vyměřovací základ, což je měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období.

Rozhodné období pro důchody přiznané v letošním roce je období let 1986 až 2015. Pro stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu platí v tomto roce dvě redukční hranice. První redukční hranice je stanovena částkou 11 883 korun a druhá redukční hranice činí 108 024 korun. Částka patřící do první redukční hranice se počítá v plné výši, z částky nad první do druhé redukční hranice náleží 26 %, k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.

V letošním roce důchodového věku dosáhnou muži narození v roce 1953, bezdětné ženy narozené v lednu až srpnu 1954, ženy narozené v lednu až v srpnu 1955, které vychovaly jedno dítě, ženy narozené v lednu až srpnu 1956, které vychovaly dvě děti, ženy narozené v lednu až srpnu 1957, které vychovaly tři či čtyři děti, a ženy narozené v lednu až srpnu 1958, které vychovaly pět a více dětí.

Je zcela na svobodné vůli občana, zda odejít do důchodu a dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení zaměstnání či podnikání. Žádost o starobní důchod se podává na příslušné správě sociálního zabezpečení, dle místa trvalého pobytu. Žádost je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Poživatele starobních důchodů, kteří se rozhodnou i nadále pracovat a jsou účastni nemocenského pojištění, mají zkrácenou podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského. Důvodem je to, že nemocenská při dočasné pracovní neschopnosti nahrazuje částečně ušlý příjem, avšak poživatel důchodu je zabezpečen vypláceným důchodem. Nemocenská se jím vyplácí až od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů v rámci jednoho kalendářního roku (i když bylo pracovních neschopností více).