INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Snížení sazby nemocenského pojištění

19.8.2019

Nemocenské pojištění je pojištění určené pro soby, které při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě) zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenského pojištění.

Zásadní novinkou je, že od 1. července je zrušena karenční doba a zaměstnavatelé tak budou muset proplatit i první tři dny dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada bude ve výši 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Jako určitou kompenzaci podnikatelům bude snížena sazba nemocenského pojištění.

Sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních zaměstnanců se sníží o 0,2 procenta.

U zaměstnavatele činí sazba pojistného celkem 24,8 % (původně 25 %) z vyměřovacího základu. Pojistné je následně rozděleno:

  • 2,1 % nemocenské pojištění (původně 2,3 %)
  • 21,5 % důchodové pojištění
  • 1,2 % státní politika zaměstnanosti

U OSVČ je sazba pojistného z vyměřovacího základu následující:

  • 2,1 % nemocenské pojištění (původně 2,3 %)
  • 28 % důchodového pojištění
  • 1,2 % státní politika zaměstnanosti

Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, pro OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné. V důsledku změny sazby pojistného dochází i u OSVČ a zahraničních zaměstnanců také ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění a to na 126 korun. Do konce června byla minimální výše na toto pojištění 138 korun.

Změna výše pojistného nemá na zaměstnance žádný dopad, neboť pojistné odvádí zaměstnavatel. Jestliže jste dobrovolní účastnici nemocenského pojištění, nemusíte od července upravit výši svých měsíčních plateb na nemocenské pojištění. Pokud je váš maximální měsíční vyměřovací základ vyšší než 6 000 korun, bude vám z uhrazené platby pojistného od července pro dávku nemocenského pojištění vypočten vyšší vyměřovací základ než z předchozích plateb. Můžete se ovšem rozhodnout platit pouze výši minimálního pojistného a platbu si snížit na zmíněných 126 korun. Pokud nedojde ke změně platby, bude vám počátkem příštího roku 2020 vyčíslen přeplatek.