V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Řešení nedostatku finančních prostředků na zaplacení daně

5.6.2013

Tato situace se může stát každému. Z nějakého důvodu dojdou finanční prostředky a přitom potřebujete zaplatit daně finančnímu úřadu. Jak z takové situace nejsnáze ven?

Řada podnikatelů se řídí krédem, že „pokud sám nevím, co dělat, počkám, až se situace vyřeší sama“. Toto rozhodnutí však není tou nejlepší variantu. Přináší s sebou totiž nejen často nepříjemnou komunikaci s úředníky, ale i placení úroků z prodlení či penále (a samozřejmě doplacení dlužné daně). V konečném důsledku takové konání může skončit i ukončením podnikání. Jaké jsou tedy varianty řešení?

V případě, že máte možnost se k chybějícím finančním prostředkům dostat v relativně krátkém časovém období, lze využít ustanovení v daňovém řádu, které umožňuje zaplatit daň pět pracovních dní po termínu splatnosti daně a to bez povinnosti platit sankce. Sankce ve formě úroku z prodlení se počítá z roční výše repo sazby, kterou stanovuje Česká národní banka a tato sazba se zvýší o 14 procentních bodů. Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

Pokud finanční prostředky nejste schopni zajistit v tak krátké době, můžete požádat o tzv. posečkání daně a její následné zaplacení ve splátkách. O odložení je třeba požádat příslušný finanční úřad. Úřad sice nemá povinnost Vaší žádosti vyhovět, ale za zkoušku to jistě stojí. I toto řešení přináší povinnost zaplatit tzv. úrok z posečkané částky, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů (polovina oproti úroku z prodlení).

Za situace, kdy nepodáte daňové přiznání ani nezaplatíte daň, a na vše přijde finanční úřad až při následné kontrole, hrozí Vám pokuta za opožděné podání daňového přiznání a samozřejmě povinnost zaplatit daň za celé období jejího neplacení a úrok z prodlení, případně i penále.

V případě jakýchkoli nejasností či problémů je vhodné obrátit se na daňového poradce, případně komunikovat přímo s finančním úřadem. Ušetří Vám to čas i potřebné finanční prostředky.