INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Předčasný důchod v roce 2019

14.2.2019

Někteří lidé, kteří mají těsně před důchodem a nemohou si sehnat práci či už nechtějí pracovat mohou odejít do předčasného důchodu. Musí ovšem počítat s tím, že dřívější odchod do důchodu sníží měsíční penzi od státu. Další nevýhodou je omezení možnosti přivýdělku při vyplácení předčasného důchodu.

Někteří lidé, kteří mají těsně před důchodem a nemohou si sehnat práci či už nechtějí pracovat mohou odejít do předčasného důchodu. Musí ovšem počítat s tím, že dřívější odchod do důchodu sníží měsíční penzi od státu. Další nevýhodou je omezení možnosti přivýdělku při vyplácení předčasného důchodu.

Podmínkou pro možnost odchodu do předčasného důchodu je potřebná doba důchodového pojištění. Je nutné mít alespoň 35 let důchodového pojištění. Stejná podmínka platí i pro řádný starobní důchod. V roce 2018 stačila doba pojištění 34 let. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění.

Kromě potřebné doby pojištění je při žádosti o přiznání předčasného důchodu rozhodující důchodový věk, respektive kdy žadatel důchodového věku dosáhne. V případě, že je důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Pokud je důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

Jak již bylo zmíněno, předčasný důchod se krátí. Výše krácení se odvíjí od doby, která chybí od data přiznání předčasného důchodu do dosažení důchodového věku. Předčasný důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro letošní rok stanovena částkou 3 270 korun.  Sazba procentní výměry důchodu se krátí za každých započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Pokud se rozhodnete v předčasném důchodu si něco přivydělat, nesmí tato výdělečná činnost zakládat účast na sociálním pojištění. Jestliže tuto podmínku porušíte, musíte předčasný důchod za dané období vrátit. Od dosažení důchodového věku pro příjemce předčasného důchodu platí stejná pravidla a možnosti jako pro důchodce, který pobírá řádný starobní důchod.

Žádost o předčasný důchod se podává osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné dle místa trvalého pobytu.