INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pomoc pro podnikatele zasažené koronavirem

19.3.2020

Firmy v cestovním ruchu, pohostinství, hotelnictví apod. by mohly kvůli šíření nového typu koronaviru přijít řádově o desítky miliard korun. Stát již uvažuje o možnostech podpory těchto firem. Podnikatelé budou moci od dubna získat bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministrem průmyslu zveřejnila výzvu k národnímu programu Úvěr COVID. Úvěr má pomoci malým a středním podnikatelům zajistit financování v případě, že jejich provoz narušily vládní preventivní opatření zavedené kvůli koronaviru. Na pomoc by mělo být vyčleněno zatím 600 milionů korun.

Dle programu by podniky měly dostávat nejvýše zhruba 90 procent újmy, kterou vyčíslí. Provozní úvěr bude možné využít například na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k profinancování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod.

Podnikatelé tak budou moci žádat o částku od půl milionu do 15 miliónů korun. Bezúročný úvěr by měl být splatný až za rok a splátky lze rozložit do dalších dvou let. Podnikatelé budou muset prokázat, že je situace kolem koronaviru přímo ovlivnila. Příkladem může být to, že mají zaměstnance v karanténě, nebo se situace dotkla přímých obchodů vázané na země jako je Čína, Itálie a Jižní Korea. Může se i jednat například o doklady potvrzující zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří.

Ministerstvo financí i uvažuje o odkladu daně či odpuštění některých poplatků či úroků postiženým podnikatelům. ČMZRB v současné době připravuje pokyny pro zájemce o tuto formu podpory a formuláře k podání žádosti, včetně seznamu nejčastějších otázek. Všechny dokumenty budou postupně zveřejňovány na www.cmzrb.cz.

Dle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého by měl stát i uvažovat o další podpoře podnikatelů například rychlé řešení odkladu daňových plateb nebo odvodů. „Na současnou situaci kolem koronaviru doplácí všichni. Podnikatelé, zaměstnanci i stát. V dané chvíli jsou nicméně preventivní opatření nezbytná a my jsme připraveni společně se státem co nejvíce zmírnit ekonomické dopady," uvedl Dlouhý. Všechna opatření podle něj platí nyní zaměstnavatelé, stát platí jen ošetřovné.