INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora výzkumu a vývoje

21.11.2019

Dle statistik Českého statistického úřadu v minulém roce byly historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů.

„Na výzkum šlo v loňském roce rekordních 103 mld. korun. Ještě důležitější je fakt, že se po dlouhé době podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat a přestali jsme navyšovat tzv. nespotřebované výdaje. V praxi to znamená, že na oblast, která zásadně ovlivňuje naši ekonomiku, jde 1,93 % HDP. To je rekordní částka, kterou chceme ještě posílit. V souladu s Inovační strategií směřujeme ke 2,5 % v roce 2025. Tak aby Česká republika skutečně byla zemi pro budoucnost. The Country For The Future," sdělil vicepremiér pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V současnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový program na podporu inovací, vznik a rozvoj inovativních firem a digitální služby The Country for the Future. Program je jedním z prvních zásadních nástrojů na implementaci nové Inovační strategie České republiky 2019–2030, kde naplňuje zejména pilíře Chytré investice, Národní start-up a spin-off prostředí a Digitální stát, výroba a služby .V rámci programu navrženém na období 2020 až 2027 je alokováno celkem 6,1 miliard korun.

Program The Country for the Future cílí na tři základní okruhy aktivit:

  • vznik inovativních firem, jejich následný rozvoj a internacionalizace
  • budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci,
  • zavádění inovací do praxe (zejména využíváním existujících výsledků výzkumu a vývoje).

V první veřejné soutěži je k dispozici jedna miliarda korun. Projektové záměry mohou firmy posílat do 8. ledna 2020. Obsahem projektu musí být inovace produktů či postupů, případně organizační inovace, pokud přímo souvisí s inovacemi produktů či postupů. Maximální doba řešení projektu je 36 měsíců.

Vyhlášení první veřejná soutěž v programu The Country for the Future má podpořit zavádění inovací do praxe. Nový program má tak pomoci malým a středním firmám v době, kdy je dokončen vývoj nového produktu a musí se připravovat nový výrobní proces.