INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podnikatelé si možná začnou vyměřovat daně sami

11.2.2016

Nová Babišova náměstkyně pro daně Alena Schillerová chce prosadit tzv. princip samovyměření daně a sepsat nový zákon o daních z příjmů. Je to další opatření na zlepšení výběru peněz do veřejných rozpočtů. K této změně by mělo dojít až v roce 2020.

V praxi by to tedy znamenalo, že by si sám plátce vyměřil daň v daňovém přiznání. Nemuselo by se čekat, než by úřad přepočítal a stanovil výši daně. Znamenalo by to ovšem větší odpovědnost, že plátci daň spočítají dobře a následně zaplatí. Úřady by ji v podezřelých případech vymáhaly v patřičné výši včetně penále, která dnes činí 20 procent z částky. Díky tomuto by se měla snížit administrativa spojená s vydáváním platebních výměrů.

Samovyměření daně by byla ovšem podstatná změna týkající se jak daňového řádu, tak i souvisejících zákonů. Daň by byla tedy automaticky stanovena ve výši, kterou plátce uvede ve svém daňovém přiznání. V případě, že daňové přiznání nepodá, daň je stanovena v nulové výši.

Schillerová chce prosadit i nový zákon o daních z příjmů. „I o něm jsme už s panem ministrem Babišem diskutovali a o jeho potřebnosti jsme se shodli. Chtěli bychom ho napsat úplně znovu a nepokračovat v nekonečných novelizacích od roku 1993. Neměl by obsahovat takové množství výjimek a dalších věcí, kvůli kterým dnes není přehledný. Jedna věc by byla jeho vlastní konstrukce, základ, v němž jde o koncepci a jednoduchost. Ostatní, hlavně výše sazeb, by byla věc politické dohody,“ vysvětlila náměstkyně Alena Schillerová.

Největší prioritou je ovšem dle náměstkyně dokončení již rozběhnutých projektů, jako je elektronická evidence tržeb, boj proti karuselovým podvodům kolem DPH za pomoci přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele či plynulého náběhu kontrolního hlášení.