INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podnikatelé si mohou žádat o autentizační údaje k EET

5.9.2016

Od prosince čeká restaurační a ubytovací zařízení povinnost elektronicky evidovat tržby. Od 1. 9. 2016 mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje, které jsou nutné pro správu certifikátu k evidenci tržeb a údajů o provozovnách.

„Jedná se o první a důležitý krok k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatelé své žádosti nenechávali na poslední chvíli,“ upozorňuje ministr financí. O autentizační údaje lze žádat elektronicky na daňovém portálu či osobně na kterémkoli finančním úřadě. Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje sloužící k přihlášení do webové aplikace Elektronické evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. O autentizační údaje může také požádat zplnomocněný zástupce podnikatele.

Po přihlášení do webové aplikace Elektronické evidence tržeb je nutné, aby podnikatel před zahájením evidence vyplnil údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Za provozovnu se považuje i internetová stránka, na které nabízí podnikatel zboží nebo služby. Povinnost evidovat tržbu se totiž vztahuje nejen na hotovostní platby, ale i na platby prostřednictvím platební karty nebo nabitím e-peněženky či čipové karty, platby stravenkou apod.

Po uvedení údajů o provozovnách, může podnikatel získat digitální certifikát. Prostřednictvím certifikátu Finanční správa identifikuje podnikatele při zaslání údajů datovými zprávami. Certifikáty pro evidenci tržeb jsou přidělovány zdarma. Podnikatel může získat jeden nebo více certifikátů podle interní potřeby každého poplatníka. Může tak využít jediný certifikát pro všechny své provozovny a pokladní zařízení, či pro každou pokladu požádá o jedinečný certifikát.

Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení. Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat od 1. listopadu 2016. Jak uvedl ministr financí Andrej Babiš, finanční správa nebude nikoho pronásledovat, bude benevolentní. Dále ministr uvedl, že v první fázi se elektronická evidence tržeb nebude týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty, například na festivalech. Ty se do evidence tržeb zapojí až od března 2018, stejně jako prodej na farmářských trzích.

Od prosince se i sníží sazba DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů z 21 na 15 procent. Babiš by chtěl i prosadit snížené DPH pro točené pivo. Na pořízení zařízení pro elektronickou evidenci tržeb mají podnikatelé nárok na slevu na dani ve výši 5 000 korun.