INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podle průzkumu daňové úniky omezí pouze nižší daně

27.6.2014

Dle provedeného výzkumu společnosti Mazars se počet daňových trestných činů podle 68 procent manažerů nesníží. Reakce a názory na připravovanou daňovou Kobru (útvaru specializovaného na velké podvody) jsou velmi odlišné. Kobra se bude zaměřovat zejména na úniky vyšší než 150 miliónů korun a měla by odhalit skutečné iniciátory podvodů.

Projekt Kobra patří k důležitým vládním plánům v daňové oblasti a propojí finanční správu, policii a celní správu. Tito specialisté se budou ve spolupráci s ostatními členy týmu operativně podílet na potlačování úniků na daních. Využijí při tom již dřívějších zkušeností z mnoha kontrolně-exekučních akcí zaměřených na odhalování daňových podvodů na dani z přidané hodnoty. Inspirací pro její vznik byl obdobný útvar u našich východních sousedů. Na Slovensku působí podobný tým již téměř dva roky a pomohl odhalit jen za loňský rok podvody v přepočtu za 2,5 miliardy korun.

Pro zlepšení situaci s daňovými úniky by podle manažerů mohly pomoci nižší daně. Ostatně toto i shrnul vedoucí partner daňového oddělení Mazars Pavel Klein: „Průzkum ukázal, že manažeři českých firem se neshodují na jednom univerzálním řešení pro zlepšení daňové platební morálky podnikatelů a omezení daňové kriminality. Z výsledků však jasně vyplývá, že respondenti věří spíše v pozitivní efekt nižších daní než v přísnější sankce.

Jen pouhých 23 procent manažerů věří, že by vyšší sankce vedly k menšímu páchání daňových trestných činů. Přes dvě třetiny respondentů pozitivnímu vlivu přísnějších sankcí nevěří.

Podle průzkumu se většina podnikatelů shodla na tom, že platební morálku by mohlo zlepšit snížení daní. Jednoznačně pro hlasovalo 16,5 procenta dotazovaných, spíše ano odpovědělo dalších téměř 42 procent z nich. Zbytek dotazovaných respondentů je přesvědčených, že vstřícnější úprava daně by omezení úniků nezajistilo.