INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odložení plateb sociálního pojištění

13.5.2020

Kvůli opatření, které má zmírnit šíření koronaviru muselo mnoho firem zavřít provozovny, jiné podniky zase bojují s propadem zakázek. Proto vláda na pomoc podnikatelů spouští podpůrné programy v několika vlnách – formou půjček, bankovních záruk, odložení splátek úvěrů a nájemného nebo příspěvků na mzdy zaměstnanců.

Zaměstnavatelé si budou moci od května na tři měsíce odložit platby sociálního pojištění za své zaměstnance.  Návrh zákona schválila vláda. Normu musí ještě projednat Sněmovna, Senát a podepsat prezident. Původně se hovořilo o úplném odpuštění těchto odvodů. Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Odklad bude tedy možný, ovšem ne zadarmo. Firmy, které ho využijí budou muset zaplatit úrok zhruba ve výši 4 %. Odklad se týká jen platby zaměstnavatele (24,8 procent mzdy). Sociální pojištění placené za zaměstnance (6,5 %) budou muset firmy odvádět i nadále. Sociální odvody za daný měsíc hradí zaměstnavatel do 20. dne následujícího měsíce. Odložené pojistné pak bude muset doplatit do 20. října 2020.

„Celá země se postupně začíná navracet do normálního života. A aby byl ten přechod do normálu hladký, je nejvyšší čas masivně podpořit firmy a stabilizovat ekonomiku. Odložení odvodů je administrativně jednoduché, rychlé a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun,“ komentovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Jak již bylo psáno, odklad pojistného nebude zadarmo. V návrhu je napsáno, že dané měsíce sníží o 80 % penále, které se platí při pozdní platbě, což odpovídá roční úrokové sazbě ve výši necelých 4 %. Jestliže tedy firma peníze do 20. června okresní správě sociální správě nepošle, automaticky se bude počítat s odkladem. Stejné by to bylo v následujících dvou měsících. Kdyby zaměstnavatel pak dlužnou sumu neuhradil do 20. října, nepočítalo by se mu snížené, ale běžné penále, vysvětlila návrh Maláčová. Pokud se zaměstnavatelé rozhodnou využít odklad pojistného se sníženým penále, nebude firma vedená jako dlužník. Tato informace je důležitá při poskytování dotací nebo jiných forem podpory při současné pandemii.