INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový daňový balíček

19.3.2019

Prezident podepsal daňový balíček, který mimo jiného od příštího roku snižuje daň z přidané hodnoty na teplo a zavádí zdanění zahřívaného tabáku. Zvyšují se i limity pro využití výdajových paušálů živnostníků.  Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by měla začít platit ještě v letošním roce, a to šest týdnů od prvního dne měsíce následujícího od vyhlášení daňového balíčků ve sbírce zákonů.

Výdajové paušály si mohou uplatňovat živnostníci při výpočtu základu daně. Výdaje si uplatní paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, dle jednotlivých druhů podnikání. V současnosti je maximální limit výdajů, kterou si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítán z částky jednoho milionu korun, nově se bude jednat o dva miliony korun.

Zvýšený limit budou moci živnostníci poprvé použít za rok 2019, tedy v daňovém přiznaní podaném v roce 2020. Dle odhadů ministerstva financí by díky zvýšení limitů paušálů mělo podnikatelům zůstat ročně o 1,5 miliardy korun navíc. Tento výpadek by měl být kompenzován náběhem zbývající fáze elektronické evidence tržeb. OSVČ využívající paušály si budou moci i nadále uplatnit slevu na manželku/manžela a zvýhodnění na děti.

V České republice kouří zahřívaný tabák zhruba 130 tisíc lidí. Při zdanění si stát v letošním roce do rozpočtu slibuje téměř 70 miliard korun. V příštím roce by to mělo být více než dvakrát tolik. Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši jako je u tabáku ke kouření (2 236 Kč/kg, tj. 2,236/g tabáku obsaženého v těchto výrobcích).

Státní rozpočet dle odhadů přijde o necelé dvě miliardy korun kvůli nižší dani z tepla. Přeřazení dodávek tepla a chladu do nižší sazby má tlumit tlak na zdražování tepla vyvolaný hlavně růstem cen emisních povolenek. Od 1. ledna příštího roku se tak bude uplatňovat DPH na teplo a chlad ve výši 10 %.

V souvislosti s novým daňovým balíčkem se také mění pravidla pro odpočty za výzkum a vývoj. Výzkumný projekt bude moci být nově zpracován až k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Zároveň se zavádí pro poplatníky povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost. Finanční správa bude nově posuzovat jenom ty činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od zaslání zmíněného avíza.  Právě prokázání data zahájení prací na výzkumném projektu bylo doposud jedním z častých problémů v rámci daňových kontrol.

Pro obce a další samosprávy balíček rozšiřuje možnost získání odpočtu na dani z přidaní hodnoty, kterou zaplatily například při budování infrastruktury. Tato změna podle vlády reaguje na požadavky obcí, které se často setkávají s nemožností uplatnit nárok na odpočet daně u déle trvajících investic.