INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o mezinárodní spolupráci

19.10.2017

Ve sbírce zákonů vyšla 19.září 2017 novela zákona o mezinárodní spolupráci. Pro Českou republiku zavádí novou povinnost v oblasti výměny informací, tzv. „Country by country reporting.“ Novela tak reaguje na novou směrnici Evropské unie.

Povinnou automatickou výměnu informací o nadnárodních skupinách budou mít podniky s výnosy nad 750 miliónů eur, což je v přepočtu cca 20,3 miliardy korun. Nadnárodní skupina podniků představuje skupinu podniků, která vyvíjí aktivity v různých státech a jurisdikcích. Tato oznamovací povinnost má zabránit daňovým únikům a měla by zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi nadnárodními skupinami podniků z Evropské unie a nadnárodními skupinami podniků ze třetích zemí.

Zprávy budou muset obsahovat informace nutné pro posouzení, zda byl správně rozdělen základ daně mezi jednotlivé státy. Dále zde budou uvedeny informace jako jsou například údaje o výnosech, počtu zaměstnanců nebo hodnotě majetku.

Každá členská entita, která je součástí nadnárodní skupiny podniků, je povinna podat Ohlášení prostřednictvím aplikace elektronického podání pro Finanční správu. Ohlášení je nutné podat nejpozději do konce prvního vykazovaného účetního období, čímž se rozumí účetní období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků. První Ohlášení musí být podána do 31.října 2017, pokud první vykazované účetní období končí před tímto datem.

Nejvyšší mateřská nebo zastupující entita skupiny bude muset i podat Oznámení (také prostřednictvím elektronického podání pro Finanční správu). Toto oznámení se bude muset podat do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období. První splnění povinností Oznámení podle tohoto zákona proběhne do 31. prosince 2017.

Podání Ohlášení a Oznámení je umožněno prostřednictvím datové zprávy podepsanou elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou. Oznámení je potřeba podat ve formátu xml (musí být vytvořeno v souladu se standardizovaným schématem OECD).