INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o daních z příjmů

9.4.2019

Od 1. dubna letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který novelizuje i některá ustanovení zákona o daních z příjmů. V dnešním článku si jednotlivé změny probereme.

Výdajové paušály

Novela zvýšila limit výdajových paušálů pro živnostníky.  Výdajové paušály se zvýší na dvojnásobek. Nově je tak maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem stanoven ve výši 2 000 000 korun. Velikost paušálů v procentuálním vyjádření je následující:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

Navýšení limitu na 2 000 000 korun se poprvé bude moci uplatnit v daňovém přiznání podaném v příštím roce.

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

Od 1. května dochází ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daná vybíranou srážkou. Částka 2 500 korun pro srážkovou daň se nahrazuje částkou rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Nově tak bude platit limit pro srážkovou daň ve výši 3 000 korun. Změna se nedotkne srážkové daně z dohod o provedení práce. Zde nadále při nepodepsání prohlášení k dani zůstává limit 10 000 korun.

Změny u uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj

Změny zákona o daních z příjmů v oblasti právnických a fyzických osob se dotknou i pravidel pro uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Povinnost zpracování projektu výzkumu a vývoje bude nově zavedena k datu podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé poplatník vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Nově se také zavádí povinnost podnikatele zaslat avízo finančnímu úřadu o započetí práce na výzkumném projektu.

Směrnice ATAD

V souvislostí s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) dochází k určitým změnám. Nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) jsou uznatelné v základu daně pouze do určitého stanového limitu. Tento limit je nastaven ve výši 30 % daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy, resp. 80 mil. korun.

Dle zákona bude možné o částky, o které byl na základě navrhovaného pravidla zvýšen hospodářský výsledek, nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, v následujících zdaňovacích obdobích opět hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snížit v případech, kdy poplatník uvedeného limitu nadměrných výpůjčních nákladů v daném zdaňovacích období nedosáhne.

Korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny či podléhají zdanění, budou muset tuto výplatu oznámit správci daně.