INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela stavebního zákona

11.4.2018

Novela týkající se stavebního zákona, která nabyla účinnosti začátkem letošního roku, zjednodušuje podmínky pro realizaci jednoduchých staveb včetně rodinných domů.

Zjednodušení představuje především úlevu těm, kteří si chtějí postavit dům svépomoci. Dle novelizovaného stavebního zákona lze tzv. vlastníma rukama postavit dům až o čtyřech patrech. Pro dům o pěti a více patrech stále platí, že jejich realizace musí být svěřena stavební firmě. Původní podmínka, která omezovala stavbu svépomoci na maximálně zastavěnou plochu o rozloze 150 metrů čtverečních byla zcela zrušena.

Lidé, kteří si chtějí v současné době postavit vlastní dům si musejí obstarat pouze územní rozhodnutí, nebo územní souhlas s umístěním stavby. Stavební záměr se přitom stále musí ohlásit na stavebním úřadu. Oproti stavebnímu povolení jsou však s ohlášením spojeny nižší správní poplatky. I přes zjednodušení ovšem platí, že při stavbě svépomoci musí být zajištěno odborné vedení v podobě stavbyvedoucího. U jednoduchých staveb postačí pouze autorizovaný architekt. V ostatních případech to může být autorizovaný inženýr nebo technik.

Dle predikce, by následkem novelizace mělo dojít ke zvýšení počtu staveb realizovaných svépomoci, a to především s cílem ušetřit.