INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela daňového řádu

23.5.2019

Ministerstvo financí poslalo k připomínkám novelu daňového řádu. Cílem novely je zjednodušení a elektronizace daně. V novele je i legislativní ukotvení online finančního úřadu. Poplatníci by si tak mohli vyřešit své daňové povinnosti prostřednictvím online prostředí. První verze portálu MOJE daně by mohla vzniknout již během roku 2020.

V portálu bude možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, které finanční úřad získal již z dřívějších daňových řízení. Dále zde budou poskytovány další informace o historii poplatníka a rozšíření možnosti podání daňových přiznání prostřednictvím internetu.

Kromě možnosti online finančního úřadu novela i umožní vrácení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh. „Dojde tedy k zásadnímu zvýšení právní i podnikatelské jistoty u plátců DPH, kteří dle stávajícího zákona někdy čekají na vyplacení mnohamilionových nadměrných odpočtů i dlouhé měsíce, ačkoliv je finančním úřadem prověřována pouze jejich nepatrná část," uvedlo ministerstvo financí.

Nový daňový řád by také měl snížit daňové pokuty a úroky a zjednodušit kontrolní postupy. Úroky z prodlení by se měly snížit na úroveň odpovídající občanského zákoníku. Ze současných 15,75 % (tj. 14 + repo sazba ČNB) bude úrok z prodlení snížen o šest procentních bodů na 9,75 % Zároveň i klesnou úroky z posečkané částky na polovinu. Pokud je naopak úrok vyplácen finančním úřadem, dojde ke zvýšení ze stávajících cca 3,75 % o dva procentní body na cca 5,75 %.

„Ten, kdo se rozhodne řešit své daně z domova či kanceláře, už nebude mít žádný důvod chodit na finanční úřad. Nekonečné fronty na finančním úřadě tak budou definitivně minulostí. On-line finanční úřad a tato novela, která je jeho základovým stavebním kamenem, usnadní život milionům občanů naší země,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Co se týče technického řešení portálu MOJE daně, velký důraz je kladen na nejvyšší úroveň zabezpečení osobních údajů.  Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví. Přihlášení by mohlo být provedeno například přes e-občanku, přihlašovací údaje do systému datových schránek nebo údaje přidělené finančním úřadem.

Novela chce co nejvíce motivovat poplatníky k tomu, aby s finančním úřadem komunikovali elektronicky. Poplatníkovi, který využije možnosti podat daňové přiznání elektronicky, bude například prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc. Navíc jim bude dříve vrácen přeplatek na dani.