V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Neplacení pojistného ze strany zaměstnavatele nevede k újmě zaměstnance

14.5.2013

Pokud Vaší firmě hrozí exekuce nebo neplatí odvody na sociálním pojištění, určitě se bojíte, že jednou budete mít jako zaměstnanec problémy s důchodem. Protože narůstají počty společností i živnostníků, kteří sociální pojištění neplatí, je to pochopitelná obava.

Nemusíte se ale bát. Jednak dluhy na sociálním pojištění patří k těm, které se vymáhají přednostně a jednak  neplacení pojistného nejde „na vrub“ konkrétního zaměstnance. Ten neutrpí ani na dávkách nemocenského a doba, po kterou jeho zaměstnavatel neodváděl sociální pojištění se mu do důchodu bude započítávat.
Stát se ale samozřejmě snaží dlužné peníze od podnikatelů a firem vymoci.  Jen vloni vydala Česká správa sociálního zabezpečení přes pět tisíc platebních výměrů, kde vyčíslila firmám dlužné pojistné. Dluh byl skoro padesát milionů korun, z toho penále bylo téměř deset milionů.

Penále (0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den) se poprvé platí za kalendářní den, který následuje po dni splatnosti pojistného. Pokud  firma přistoupí na splátkový kalendář, bude mít na penále slevu 50 %.  Potom se tedy počítá 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den.