INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Neplacení pojistného ze strany zaměstnavatele nevede k újmě zaměstnance

14.5.2013

Pokud Vaší firmě hrozí exekuce nebo neplatí odvody na sociálním pojištění, určitě se bojíte, že jednou budete mít jako zaměstnanec problémy s důchodem. Protože narůstají počty společností i živnostníků, kteří sociální pojištění neplatí, je to pochopitelná obava.

Nemusíte se ale bát. Jednak dluhy na sociálním pojištění patří k těm, které se vymáhají přednostně a jednak  neplacení pojistného nejde „na vrub“ konkrétního zaměstnance. Ten neutrpí ani na dávkách nemocenského a doba, po kterou jeho zaměstnavatel neodváděl sociální pojištění se mu do důchodu bude započítávat.
Stát se ale samozřejmě snaží dlužné peníze od podnikatelů a firem vymoci.  Jen vloni vydala Česká správa sociálního zabezpečení přes pět tisíc platebních výměrů, kde vyčíslila firmám dlužné pojistné. Dluh byl skoro padesát milionů korun, z toho penále bylo téměř deset milionů.

Penále (0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den) se poprvé platí za kalendářní den, který následuje po dni splatnosti pojistného. Pokud  firma přistoupí na splátkový kalendář, bude mít na penále slevu 50 %.  Potom se tedy počítá 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den.