INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemusíte se obávat elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení, neboť zůstává dobrovolná

20.11.2014

Cílem elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení je snižování administrativní zátěže na obou stranách. Povinnost elektronicky komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) se ovšem od ledna příštího roku ruší. Důvodem je to, že novela zákona o daních z příjmů elektronickou komunikaci mezi úřadem a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři stanovuje jako dobrovolnou. Je zde tedy možnost dále posílat papírové tiskopisy.

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ byla zákonodárci schválena již v roce 2011 pro všechny zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a ošetřující lékaře včetně zdravotnických zařízení.  Ústřední ředitel ČSSZ však v druhé polovině roku 2013 rozhodl o udělení výjimky z povinnosti elektronické komunikace všem uvedeným skupinám pro rok 2014 a v případě lékařů dokonce i pro rok 2015. Důvodem k tomuto rozhodnutí bylo to, že především zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců, OSVČ a lékaři nebyli na tuto změnu dostatečně připraveni.

Česká správa sociálního zabezpečení chce ovšem i nadále upřednostnit elektronické zasílání tiskopisů s cílem podporovat elektronizaci u těch lidí, kteří ji zatím nevyužívají.  Dle statistik neustále stoupá počet osob komunikujících s ČSSZ pouze elektronicky.

Novela vůbec neznamená, že Česká správa sociálního zabezpečení do budoucna ustupuje od svého cíle motivovat a získat další klienty pro elektronickou komunikaci, či dokonce brání digitalizaci veřejné správy a jde takříkajíc proti proudu,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Elektronická komunikace s úřadem je podle Kahouna na bázi dobrovolnosti a jejím smyslem je reagovat na zjištěné potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné překážky.

Na elektronickou komunikaci je ovšem Česká správa sociálního zabezpečení již několik let připravena. Pro elektronickou komunikaci není nutné zřízení datové schránky, stačí pouze uznaný elektronický podpis.