INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nefinanční reporting

30.11.2016

Některé velké firmy by měly od příštího roku zveřejňovat tzv. nefinanční reporting. V této zprávě budou obsaženy informace o tom, jaký je dopad jejich činnosti na životní prostředí a společnost. Nefinanční informace jsou reakcí na koncept CSR – tedy společenskou odpovědnost firem. Zákonná povinnost o nefinančním reportingu vyplývá z nové směrnice EU (Směrnice 2014/95/EU).

Nefinanční informace musely některé firmy uvádět už od roku 2015. Jednalo se o firmy, které měly povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem a musely také sestavovat výroční zprávu. V této zprávě byly obsaženy finanční i nefinanční informace.

Výroční zpráva mimo jiného musela například obsahovat informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje. Dále informace o nabytí vlastních akcií či vlastních podílů, o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a  tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Co se týče konceptu CS, společensky odpovědná firma je taková firma, která podniká poctivě, je odpovědná vůči svým zákazníkům, dobře se stará o své zaměstnance, při své činnosti dbá na životní prostředí a vytváří partnerství s relevantními organizacemi ve své komunitě a neziskovém sektoru.

Nefinanční reporting se týká podniků, které splňují následující kritéria:

  • Jedná se o subjekty veřejného zájmu
  • Dosahují čistého obratu 40 000 000 EUR nebo bilanční sumy 20 000 000 EUR
  • Mají alespoň 500 zaměstnanců

Tyto účetní jednotky nově budou muset uvést informace týkající se životního prostředí, sociálního prostředí a zaměstnanců, respektování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.