V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nefinanční reporting

30.11.2016

Některé velké firmy by měly od příštího roku zveřejňovat tzv. nefinanční reporting. V této zprávě budou obsaženy informace o tom, jaký je dopad jejich činnosti na životní prostředí a společnost. Nefinanční informace jsou reakcí na koncept CSR – tedy společenskou odpovědnost firem. Zákonná povinnost o nefinančním reportingu vyplývá z nové směrnice EU (Směrnice 2014/95/EU).

Nefinanční informace musely některé firmy uvádět už od roku 2015. Jednalo se o firmy, které měly povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem a musely také sestavovat výroční zprávu. V této zprávě byly obsaženy finanční i nefinanční informace.

Výroční zpráva mimo jiného musela například obsahovat informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje. Dále informace o nabytí vlastních akcií či vlastních podílů, o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a  tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Co se týče konceptu CS, společensky odpovědná firma je taková firma, která podniká poctivě, je odpovědná vůči svým zákazníkům, dobře se stará o své zaměstnance, při své činnosti dbá na životní prostředí a vytváří partnerství s relevantními organizacemi ve své komunitě a neziskovém sektoru.

Nefinanční reporting se týká podniků, které splňují následující kritéria:

  • Jedná se o subjekty veřejného zájmu
  • Dosahují čistého obratu 40 000 000 EUR nebo bilanční sumy 20 000 000 EUR
  • Mají alespoň 500 zaměstnanců

Tyto účetní jednotky nově budou muset uvést informace týkající se životního prostředí, sociálního prostředí a zaměstnanců, respektování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.