INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Manažeři podporují ohlašovací povinnost při převodu do daňových rájů

4.10.2014

Za daňový ráj se považují země s nízkým, nebo žádným zdaněním zahraničních firem.  Cílem těchto zemí je přilákat zahraniční kapitál a vytvořit z nich významné finanční centrum. Mezi daňové ráje lze zařadit země, jako jsou například Bermudy, Kajmanské ostrovy, Maledivy a Seychely. Stoupá také obliba Singapuru, Hongkongu nebo Švýcarska.

Obliba daňových rájů celosvětově roste. Významné mezinárodní korporace vykazují v daňových rájích rekordní zisky. Pomocí daňových přesunů si mezinárodní společnosti snižují daňové zatížení a zvyšují svou konkurenceschopnost na celosvětovém trhu.

Členské země OECD se zaměřují na omezení daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. Například bývá pravidelně zveřejňována „černá listina“ daňových rájů.

Pro boj s daňovými úniky může vláda zavést pro podnikatele ohlašovací povinnost při převodu peněz do takzvaných daňových rájů. Společnost Mazars provedla výzkum zaměřený na tuto problematiku. Většina dotazovaných zastává pozice výkonných a finančních ředitelů.  V České republice působí společnost Mazars od roku 1993 a v současnosti je sedmou největší auditorskou firmou v České republice.

Zavedení ohlašovací povinnosti by uvítalo téměř dvě třetiny dotazovaných manažerů. Musí se ovšem vzít v potaz, že by sice 57 % respondentů zvažované opatření podpořilo, ale myslí si, že to bude mít jen omezený efekt. Dalších devět procent manažerů se naopak shodlo na tom, že toto opatření dá kontrolorům účinný nástroj k identifikaci podezřelých transakcí. Podle zbývající třetiny respondentů by ohlašovací povinnost měla jen minimální nebo žádný dopad.

„Pozitivní vyznění odpovědí podle našeho názoru odráží legitimní poptávku po rovných podmínkách na trhu. Ti, kteří podvádějí, mají totiž konkurenční výhodu proti těm poctivým a cílem opatření je pomáhat poctivým podnikatelům,“ reagovala na názory firem Tereza Peprníková  z tiskového oddělení ministerstva financí.