INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Konsolidovaná účetní závěrka

25.5.2016

Pokud podnik vlastní dceřinou společnost, či tento podnik vlastní jiná společnost, tvoří celou skupinu. Tato skupina pak může mít povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. V dnešním článku si můžete přečíst informace o tom, která účetní jednotka má tuto povinnost a k jakým změnám došlo.

Povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky má osoba bez ohledu na její sídlo, pokud je:

  • ovládanou osobou, s výjimkou ovládaných osob, ve kterých je vykonáván společný vliv („konsolidovaná účetní jednotka“),
  • osobou, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává společný vliv („účetní jednotka pod společným vlivem“), nebo
  • osobou, ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv („účetní jednotka přidružená“).

Za účetní období započaté před datem 31.12.2015 sestavovala konsolidaci skupina účetních jednotek, pokud splňovala alespoň dvě z těchto kritérií:

  • Aktiva celkem více než 350 miliónů (brutto)
  • Obrat více než 700 miliónů
  • Průměrný počet zaměstnanců 250

Avšak od letošního roku se tato kritéria pro povinnost sestavovat konsolidaci snížila a platí:

  • Aktiva celkem více než 100 miliónů (netto)
  • Obrat více než 200 miliónů
  • Průměrný počet zaměstnanců 50

Je tedy zřejmé, že novela zákona o účetnictví snížila hraniční hodnot týkající se povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Dotčeným společnostem se zvýší administrativní zátěž, avšak konsolidované účetní závěrky budou mít vyšší vypovídací schopnost. Konsolidovaná účetní závěrka bude mimo aktuálního účetního období začínající v roce 2016 obsahovat i srovnatelné minulé účetní období.

Konsolidující skupina by si měla sjednotit své účetní politiky. Doporučuje se i pro vyloučení vzájemných vztahů ve skupině nastavit si účetní systémy pro lepší identifikaci těchto vztahů a zohlednit i zavedení nových analytických účtů nákladů a výnosů pro snadnější vyloučení obchodních transakcí ve skupině.