V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kalkulačka rozpočtového určení daní (RUD)

7.8.2013

Svaz měst a obcí na svých webových stránkách pravidelně aktualizuje kalkulačku, která vám snadno spočítá předpokládané daňové výnosy pro jednotlivé obce v roce 2013. Stačí zadat název obce a následně kliknout na tlačítko „spočítat“. Kalkulačka se aktualizuje dle reálného plnění plánovaných inkas jednotlivých daní, které proběhlo v období leden – červen 2013.

V daňových příjmech ale došlo ke značným propadům – u celkových daňových příjmů tento propad činí až 20 mld. Kč. Největší propad se zaznamenává u výběru spotřebních daní a daně z příjmu fyzických osob. I přes tyto skutečnosti se ale podařilo dosáhnout jistého nárůstu oproti stejnému období v předcházejícím roce.

Výpočty pro každou obec vycházejí přímo z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu na rok 2013. Další započítávané oblasti, jako je počet obyvatel, rozloha, počet žáků či počet zaměstnanců vychází z údajů uvedených ve vyhlášce č. 449/2012 Sb, která nabývá účinnosti od 1. 1. 2013.

Jak doporučuje Svaz měst obcí, vypočítané hodnoty RUD je nutné považovat jako maximální možné a raději počítat s hodnotami o 5% nižšími. A to z toho důvodu, že celkové daňové příjmy stále prochází nejistým vývojem a konečná podoba zákonů také není úplně jasná.

Odkaz na kalkulačku RUD zde: http://smocr.cz/kalkulacka-rud/