INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kalkulačka rozpočtového určení daní (RUD)

7.8.2013

Svaz měst a obcí na svých webových stránkách pravidelně aktualizuje kalkulačku, která vám snadno spočítá předpokládané daňové výnosy pro jednotlivé obce v roce 2013. Stačí zadat název obce a následně kliknout na tlačítko „spočítat“. Kalkulačka se aktualizuje dle reálného plnění plánovaných inkas jednotlivých daní, které proběhlo v období leden – červen 2013.

V daňových příjmech ale došlo ke značným propadům – u celkových daňových příjmů tento propad činí až 20 mld. Kč. Největší propad se zaznamenává u výběru spotřebních daní a daně z příjmu fyzických osob. I přes tyto skutečnosti se ale podařilo dosáhnout jistého nárůstu oproti stejnému období v předcházejícím roce.

Výpočty pro každou obec vycházejí přímo z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o státním rozpočtu na rok 2013. Další započítávané oblasti, jako je počet obyvatel, rozloha, počet žáků či počet zaměstnanců vychází z údajů uvedených ve vyhlášce č. 449/2012 Sb, která nabývá účinnosti od 1. 1. 2013.

Jak doporučuje Svaz měst obcí, vypočítané hodnoty RUD je nutné považovat jako maximální možné a raději počítat s hodnotami o 5% nižšími. A to z toho důvodu, že celkové daňové příjmy stále prochází nejistým vývojem a konečná podoba zákonů také není úplně jasná.

Odkaz na kalkulačku RUD zde: http://smocr.cz/kalkulacka-rud/