INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak vybrat správný účetní program?

22.5.2013

Dnešní trh nabízí širokou škálu účetních programů, které mají za cíl usnadnit život podnikatelů. Ať už jsou to účetní programy vhodné pro malé podniky, neziskové firmy nebo velké aglomerace. Všichni zájemci si najdou ten svůj a správný. Podle jakých kritérií ale postupovat, abyste vybrali program, šitý na míru právě Vašemu podniku?

Důležitá kritéria při volbě vhodného účetního programu moho být:

  • právní forma podnikání
  • povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci
  • zda je uživatel plátcem DPH nebo nikoliv
  • přesné určení koncového uživatele (živnostník, střední nebo malá firma)
  • rozsah účetnictví (vše nebo jen určité části, např. mzdové účetnictví)
  • počet potřebných licencí (buď pro jeden PC, nebo pro všechny v podniku)

Nároky na účetní programy se liší. Pokud je uživatelem drobný podnikatel, který vede pouze daňovou evidenci, a ne účetnictví, může si zvolit pouze program zaměřený na daňovou evidenci. Jiné nároky má výrobní firma, jiné pak firma obchodní. Důležité také je, aby účetní program obsahoval všechny potřebné agendy. V obchodní praxi je totiž na denním pořádku skutečnost, že firma má jiný program pro mzdy, jiný pro zásoby a další pro vedení finančního účetnictví. Touto roztříštěností účetních agend se zvyšuje možnost chybování. Neméně důležitá je při výběru vhodného programu skutečnost, že ne všechny agendy jsou v podniku třeba. V praxi je častá situace, kdy účetní program firmě poskytuje široké spektrum agend, ve skutečnosti však firma využívá polovinu, někdy jen třetinu nabídky.

Rozhodujícím kritériem při výběru je samotné zamyšlení nad tím, co vlastně podnikatel od účetního programu očekává. Nejlepším návodem je zvolit si tři účetní programy, které splňují všechny Vaše požadavky. Zvolené tři programy pak následně vyzkoušet v pohodlí domova, v demoverzi. Z těchto tří kandidátů pak vyberete ten, který je pro Vás nejpříjemnější na ovládání a má nejnižší cenu. Cena zde totiž nehraje klíčovou roli a z průzkumů vyplývá, že nejvyšší cena není vždy zárukou také nejvyšší kvality a spokojenosti ze strany uživatelů. Rozhodující je především to, zda program obsahuje všechny potřebné funkce právě pro Váš podnik a zároveň se snadno ovládá.

Na internetu existuje celá řada demoverzí účetních programů, které lze stáhnout do Vašeho počítače a zdarma si vyzkoušet nabízené funkce. Tím pádem zjistíte snadněji, co přesně potřebujete, aby účetní program splňoval. A navíc pak i výběr samotný bude pro Vás snadnější a méně časově náročný. Na závěr je však nutné zdůraznit, že účetní program je jen pouhým programem, a tudíž je k jeho správnému fungování vždy třeba účetnictví znalý, lidský faktor.