INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Firmy a podnikatelé budou finanční správě posílat detailnější data o svém účetnictví

9.4.2014

Kvůli velkým daňovým únikům budou muset podnikatelé, kteří jsou plátci DPH, posílat finanční správě detailnější data o svém účetnictví.  Daňové úniky bude vyšetřovat speciální tým, který by svou činnost měl zahájit už v září.  K tomu ovšem budou potřeba i legislativní změny.

Do měsíce by podle ministra vnitra Milana Chovance měl vzniknout návrh komplexního řešení. Podle Babiše je důležité především získat co nejvíce peněz do rozpočtu a také zabránit podvodům. Studie podle něj prokázaly, že v České republice je potenciál 2,7 procenta hrubého domácího produktu, tedy až sto miliard korun, o které stát každoročně přichází na podvodech.

Speciální tým, který je také nazýván „kobra“, bude tvořit skupina specialistů (mělo by jich být přibližně třicet), která bude spolupracovat s Finančním a analytickým útvarem Ministerstva financí, s finančním a celním úřadem, státním zastupitelstvím apod. Vláda se především inspirovala sousedním Slovenskem, kde podobný útvar již funguje. Slovenská kobra například odhalila podzemní tunel pod slovensko-ukrajinskou hranicí, kudy se pašovaly cigarety z Ukrajiny. Již ve stádiu přípravy daňových deliktů by chování mělo být trestné.

Měla by tak vzniknout byznysová databáze, kde by na jednom místě bylo možné vyhledat všechny firmy a její obchodní partnery a peněžní toky mezi nimi. V současnosti musí státní orgány dotazující se na konkrétní osobu, zda na jejím účtu nedošlo k podezřelým pohybům, obeslat s tímto dotazem zhruba 27 bank. Pokud by byl centrální registr všech účtů u centrální banky, bude stačit vznesení jenom jednoho dotazu, což výrazně ušetří čas.

Česká národní banka by měla spravovat centrální registr účtu, který chtějí ministři zřídit. Ovšem guvernér České národní banky se k návrhu staví spíše odmítavě. Nechal se prý slyšet, že zavedení centrálních registrů by bylo příliš drahé. Mluvčí ČNB Marek Petruš uvedl: „K návrhům projektů na zřízení centrálního registru bankovních účtů se ČNB vždy vyjadřovala zdrženlivě a měla k nim řadu připomínek. I k současnému návrhu zastává rezervovaný postoj. V tuto chvíli očekáváme, že předkladatelé se na nás obrátí s konkrétními rozpracovanými návrhy.“

Kvůli centrálnímu registru by se i zvýšilo riziko zneužití dat klientů. Jeho zřízení i provoz by byl i nákladnější než v případě bankami využívaný nynější systém výměny informací.