INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidenční listy důchodového pojištění - elektronický přístup

22.9.2015

Od letošního března má každý občan České republiky možnost bez poplatku vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel od úřadu žádat zaslání výpisu svých dob pojištění.

Od letošního roku si zaměstnavatelé mohou vybrat, zda podají evidenční list důchodového pojištění (ELDP) v elektronické či papírové podobě. Byla tedy zrušena povinná elektronická komunikace.

„Lidé získávají důležité informace, které jim pomohou vyhodnotit, zda nám zaměstnavatelé předali všechny údaje, které měli, tzn. všechny evidenční listy důchodového pojištění. V případě, že zjistí rozpor, mohou začít vše včas řešit spolu s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení. Česká správa spolu se svými okresními správami sociálního zabezpečení je klientsky zaměřeným úřadem státní správy a stvrzuje to svým rozvojem v přístupu ke klientům,“ říká ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun.

Majitelé datových schránek se do svého „důchodového účtu“ mohou dostat přes ePortál úřadu, kde se přihlásí. Jsou zde dostupné informace týkající se nejen důchodového pojištění, ale například i nemocenských dávek. Do doby pojištění se počítá výdělečná činnost, studium, rodičovská a další období. Jsou zde dostupné i vyměřovací základy – tedy informace o vydělané sumě, podle které a podle doby odvodů se počítá penze.

Konto se průběžně aktualizuje na základě každého nově doručeného a zpracovaného dokladu. V současnosti se jejich počet pohybuje kolem 8,5 milionu a konta obsahují 150 milionů digitalizovaných nárokových podkladů.

Občané mají i možnost jednou za kalendářní rok požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Doklady, které ČSSZ o svých pojištěncích eviduje, mohou někdy sloužit i jiným účelům. Mohou nastat různé situace, kdy například klient potřebuje prokázat svou pracovní minulost (novému zaměstnavateli), v souvislosti s podnikáním pro doložení praxe, nebo pro jiné účely.