INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

eNeschopenka

16.11.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na projektu eNeschopenka, která mění proces posuzování pracovní neschopnosti. eNeschopenky by se takto mohly zadávat již za rok prostřednictvím portálu České správy sociálního zabezpečení. Systém by měl ulehčit práci i lékařům. Pro zajímavost evidovala Česká správa sociálního zabezpečení za první tři čtvrtletí letošního roku 1 157 906 neschopenek. Nejvíce dnů strávených na neschopence měli zaměstnanci ve Středočeském kraji.

„Agenda týkající se neschopenek je rozsáhlá. Je potřeba přistoupit ke změně a zjednodušení. Naše vize je taková, že většinu úkonů bude možné provést rychle a jednoduše z pohodlí domova. Ušetříme lidem čas. Většina z nich dnes využívá moderní komunikační technologie, proč by to nemělo být možné i v tomto případě,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

V současnosti mohou využívat elektronickou komunikaci jen lékaři se sociální správou. Ti mohou elektronicky předávat údaje o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, o jejím ukončení a například o změně režimu vycházek, či adresy stonání.

Lékař vystaví neschopenku, která má pět dílů a jednu její část posílá okresní správě sociálního zabezpečení. Nemocný obdrží další tři díly neschopenky, jeden díl se žlutým pruhem si ponechá v případě kontroly a s modrým pruhem dá svému zaměstnavateli, čímž získává nárok na náhradu mzdy za prvních 14 dní. Pokud pracovní neschopnost trvá i nadále, předá zaměstnavateli i díl s růžovým pruhem.  Zaměstnavatel v tomto případě zpracuje přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění, aby mohla sociální správa začít vyplácet nemocnému zaměstnanci dávku od 15. dne nemoci. Až lékař ukončí pracovní neschopnost pacienta, dá zaměstnanci poslední díl neschopenky, který ho předá svému zaměstnavateli.

V praxi by měly eNeschopenky fungovat tak, že lékař prostřednictvím internetového portálu vystaví eNeschopenku , která se hned zapíše do evidence. Zaměstnanec a pojištěnec obdrží papírový list průkazu práce neschopného pro účely zaměstnavatele a kontrol.