INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Elektronická evidence tržeb - návrh nového opatření

2.3.2015

Ministerstvo financí chce prostřednictvím nové evidence tržeb bojovat s daňovými úniky v tuzemsku. Jedná se o moderní variantu registračních pokladen a měla by se zavádět postupně od roku 2016. Ministerstvo se domnívá, že tato novinka by mohla pomoci poctivým podnikatelům, protože může odstranit konkurenty. Nicméně stále ještě není přijatý příslušný zákon.

Podléhat elektronické evidenci tržeb by měly platby:

  • v hotovosti
  • bezhotovostním převodem, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, jenž má tržbu evidovat
  • prostřednictvím poukázky na zboží nebo služby
  • prostřednictvím šeku
  • směnky
  • nebo jednotek, které reprezentují peněžní prostředky

„Od 1. ledna 2016 by měly evidenci podléhat restaurační, stravovací a ubytovací služby, od 1. dubna 2016 pak maloobchod/velkoobchod a následně od 1. července 2016 ostatní činnosti, například kadeřníci, obuvníci, svobodná povolání a tak dále,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Radek Ležatka. Po úplném zavedení elektronické evidence tržeb by státní rozpočet mohl získat navíc až deset miliard korun ročně.

V médiích se lze setkat s názory, že elektronická evidence tržeb by se měla týkat všech živnostníků. Ovšem věta: „Bezhotovostním převodem, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat“ neznamená, že každá bezhotovostní platba je evidovanou tržbou.

Finanční úřady budou sledovat platby mezi podnikatelem a zákazníkem a hotovostní tržby mezi podnikateli. Ministerstvo financí předpokládá, že pokladny obchodníků by měly být napojeny na internet a informace o každé přijaté platbě by okamžitě dostávaly finanční úřady. Následně by pak měl obchodník dostat zpět potvrzení s unikátním kódem účtenky o přijetí transakce, kterou by měl vytisknout a zákazník by měl povinnost ji převzít. Zvláštní režim by se týkal obchodníků bez internetového připojení. Tato skupina podnikatelů by musela elektronicky evidovat tržby a zasílat je finanční správě jednou týdně.

V případě, že nebudete elektronicky evidovat tržby, bude vám hrozit i uzavření obchodu nebo zákaz činnosti.