INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlouhodobé ošetřovné

13.6.2018

Nově vzniklá dávka je určena těm, kteří se starají o osobu blízkou. Tuto novinku prosadila bývalá ministryně Michaela Marksová (ČSSD).

Cílem je poskytnout pečujícím osobám přiměřenou náhradu mzdy za ztrátu příjmu, aniž by přišli o práci nebo museli čerpat dovolenou. Dlouhodobé ošetřovné může čerpat například: manžel/ka, registrovaný partner postiženého, příbuzný (děti, rodiče, sourozenci, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta, strýc), manžel/ka a registrovaný partner nebo druh příbuzné osoby postiženého. Tyto osoby se mohou v průběhu ošetřování střídat, a to i opakovaně. V případě hospitalizace nemocného se čerpání dávky zastavuje. Člověk, který zajišťuje péči musí mít navíc od ošetřovaného písemný souhlas k zabezpečování péče.

Novou dávku je možné čerpat až v délce 90 dní a po uplynutí dvanácti měsíců od skončení předchozí dávky vzniká nárok nový. Dávka je poskytnuta ve výši 60 % příjmu pečujícího, stejně jako u pracovní neschopnosti. Zároveň platí, že v průběhu čerpání dávky nesmí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď. Pečující osoba při čerpání dávky dále nesmí vykonávat jinou činnost, z které by jí plynuly příjmy. Žádost o ošetřovné se předkládá na tiskopise u zaměstnavatele, nebo u Okresní správy sociálního zabezpečení (OSVČ). Zaměstnavatel takto podanou žádost musí schválit. Výjimku představuje pouze situace, kdy by uvolnění zaměstnance způsobilo zaměstnavateli vážné provozní problémy.

Co se týče ošetřované osoby, musí jít o člověka, který strávil alespoň týden v nemocnici a dle lékaře potřebuje pokračující domácí péči v délce alespoň 30 dnů. Může jít například o člověka, který prodělal cévní mozkovou příhodu, rakovinu, transplantaci orgánů nebo jiný vážný úraz.