INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňový bonus

19.7.2018

Daňový bonus lze získat v případě, že vaše daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Mají na něj nárok jak zaměstnanci, tak i podnikatelé.  Tyto peníze navíc je možné získat například při využívání daňového zvýhodnění na děti nebo na manželku s nízkými příjmy. Bonus náleží ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.  Daňový bonus stát vyplácí, pokud jsou příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.

Od ledna se zvýšilo daňové zvýhodnění i na první dítě. Měsíční částka činí 1 267 korun, roční daňové zvýhodnění pak 15 204 korun. Na druhé dítě je daňové zvýhodnění ve výši 1 617 korun měsíčně, ročně pak 19 404 korun. Na třetí a každé další dítě měsíčně 2 017 korun, ročně 24 204 korun. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Rodiči, který daňové zvýhodnění na děti neuplatňuje, nemůže tedy vzniknout nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění od letošního roku mohou uplatnit všichni poplatníci podávající daňové přiznání, avšak za cenu polovičních maximálních výdajů.
Osoby samostatně výdělečně činné daňový bonus obdrží jednou ročně po podání daňového přiznání, zaměstnancům je vyplacen každý měsíc v čisté mzdě. Pokud tedy v daňovém přiznání vyjde nárok na daňový bonus, je nutné o výplatu bonusu požádat – na poslední stránce daňového přiznání dole v rámečku „žádost o vrácení přeplatku“.
Od letošního roku již není možné do příjmu započítat příjmy z pronájmu a kapitálového majetku, ale pouze ze závislé činnosti anebo samostatně výdělečné činnosti.  Za letošní rok se tedy budou hodnotit pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Pro čerpání daňového bonusu musí mít daňový poplatník rozhodné příjmy za celý rok 2018 příjmy ve výši 73 200 korun (za loňský rok alespoň ve výši 66 000 korun). V případě uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění u zaměstnanců je k získání nároku třeba dosáhnout vyměřovacího základu alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy (v letošním roce alespoň 6 100 korun měsíčně).