INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů právnických osob v Rusku a České republice

20.11.2013

Daň z příjmu je přímá daň, která se vztahuje na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob. Patří mezi nejkomplikovanější, v různých státech funguje velké množství zcela odlišných systémů této daně, které se liší svým dopadem. Daň je možno rozdělit na dvě kategorie: pokud předmětem je příjem fyzické osoby, tak jde o dani z příjmů fyzických osob, jestliže je uvalena na právnické osoby, mluvíme o dani z příjmů právnických osob neboli dani ze zisku. Zásady fungovaní daně ze zisku jsou patrné v pozorování dvou různých daňových systému, například Ruska a Česka.

V České republice jsou plátcem daně osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu a podílové fondy. Pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí, jestliže je sídlo společnosti v cizině, zdaní se pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky. V Rusku jsou poplatníkem ruské podniky a zahraniční podniky, které působí na území RF nebo mají příjmy plynoucí ze zdrojů na území RF. Zajímavostí je, že jsou od daně osvobozeny všechny firmy, jež jsou pořadateli nebo partnery XXII. zimních olympijských her v Soči. Předmět daně se v obou státech shoduje – jsou to příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem, existuje však spousta výjimek a zvláštností. V Česku mezi předměty daně nepatří například příjmy získané děděním nebo darováním, příjmy z dotací a jiné. Podobností mezi dvěma systémy je taky zdaňovací období - kalendářní rok.

Největším rozdílem je sazba daně a způsob zdanění. V České republice činí základní sazba 19 %, na samostatný základ daně se vztahuje patnáctiprocentní sazba.  Jiné sazby se používají u investičních, podílových a jiných fondů (5 %). V Rusku je základní sazba 20%, pokud zákon nestanoví jinak (například 9 % pro příjmy z dividend nebo 10 % z využití, údržby a pronájmu plavidel, letadel za účelem mezinárodních převozů). Zvláštností ruského systému je odvození daně do rozpočtu: 2 % od celkové sumy se odvádí do státního rozpočtu, 18% - do rozpočtu subjektu federace.