INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň pro nadnárodní firmy

28.6.2023

Ministerstvo financí chystá zákon pro implementaci evropské směrnice o pravidlech globálního zdanění velkých společností. Cílem je zamezit, aby velké nadnárodní firmy přesouvaly své zisky do daňových rájů.  Nově bude zavedena jednotná minimální daňová sazba. Směrnice musí být provedena ve vnitrostátním právu členských států do konce roku 2023. Evropská unie tak bude mezi prvními, kdo budou globální dohodu G20/OECD o druhém pilíři uplatňovat.

Reforma pravidel mezinárodního zdanění právnických osob sestává ze dvou pilířů:

  • první pilíř zahrnuje nový systém přidělování práv na zdanění největších nadnárodních podniků jurisdikcím, v nichž jsou generovány zisky. Základním prvkem tohoto pilíře bude mnohostranná úmluva.
  • druhý pilíř obsahuje pravidla omezující příležitosti k erozi základu daně a přesouvání zisku s cílem zajistit, aby největší nadnárodní skupiny společností odváděly ze svých příjmů daň odpovídající určité minimální sazbě. Tento pilíř je nyní právně zakotven ve směrnici EU, která byla jednomyslně přijata všemi členskými státy.

Zavedení globální 15% daně pro korporace s obratem nad 750 milionů eur by se mělo týkat například Googlu nebo Amazonu. Fungovat bude tak, že zisky v zemi, která má nižší než 15procentní sazbu daně, budou dodaněny. Firma tak všude po světě zaplatí ze zisku minimálně 15 procent.  Společnostem, které odvádějí méně tak začne být daň na základě stanovené mezinárodní metodiky doměřována buď na úrovni mateřské společnosti, nebo i na úrovni dceřiných společnostech.

„Jedná se o druhý pilíř globální dohody o novém mezinárodním zdanění, o prvním pilíři budeme vyjednávat s ministry financí zemí EU nyní. Úkolem prvního pilíře bude zajistit, aby nadnárodní koncerny platily daně právě tam, kde reálně generují své zisky. Nikoli v zahraničí, kde sídlí jejich mateřské společnosti,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Nová úprava by do státního rozpočtu měla přinést čtyři až šest miliard korun ročně. Doměření daně bude spravovat a kontrolovat Specializovaný finanční úřad, který kvůli celkovému zlepšení výběru daní posílí o další odborníky.